Brandwacht Inside brandwachten

Internationale dag van de brandweer

In Nederland staat 4 mei natuurlijk vooral in het teken van Dodenherdenking. Echter is er nog een ander speciaal thema waar wereldwijd op 4 mei aandacht aan geschonken wordt. 4 mei is namelijk de internationale dag van de brandweer.

De internationale dag van de brandweer is bedoeld om stil te staan bij het gevaarlijke werk van de brandweer en de offers die brandweerlieden brengen om elke dag mensen, dieren, bezittingen en de natuur te beschermen. Wereldwijd zijn er op 4 mei evenementen en herdenkingen. Zoals eerder beschreven wordt deze dag in Nederland overschaduwd door Dodenherdenking. Daarom willen wij het belang van de internationale dag van de brandweer graag benadrukken. Ondanks de innovatie, moderne technieken en beter beschermingsmateriaal lopen brandweerlieden wereldwijd nog steeds veel risico na hun werk niet thuis te komen.

Toon daarom jouw waardering aan de brandweerlieden voor hun toewijding en opoffering. Ken jij iemand die werkt bij de brandweer of kom jij iemand tegen? Laat dan jouw waardering blijken door ze te bedanken voor hun inzet!